TB Về việc nhận hồ sơ xét trao học bổng “Trung Kiên - Tiếp sức đến trường” năm học 2015

17/09/2015
Nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Công ty TNHH Phụ gia Xi măng Trung Kiên tổ chức trao học bổng cho các đối tượng sinh v

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng cho sinh viên dân tộc năm 2015

17/09/2015
Để nhằm khích lệ và động viên tinh thần học tập đối với các sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức trao học bổng cho sinh viên dân tộc năm 2015. Cụ th

TB Công bố kết quả và thời gian trao học bổng “SJINC” dành cho Sinh viên năm học 2014 - 2015

17/09/2015
Theo Thông báo số 38-TB/HTHSSV ngày 22/9/2014 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “SJINC” dành cho Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP.

TB Kết quả xét chọn Học bổng Cán bộ Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015

17/09/2015
Căn cứ Thông báo số 54/TB-BTK ngày 12/12/2014 của Ban Thư Ký Hội Sinh viên Thành phố về việc xét trao học bổng dành cho Cán bộ Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, sau quá trình xét chọn hồ sơ, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố thông báo danh sách 32 đồng chí

TB V/v xét trao học bổng dành cho Cán bộ Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

17/09/2015
Thực hiện chương trình công tác năm học 2014 - 2015, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc xét trao học bổng Cán bộ Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2014 dành cho Cán bộ Hội Sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên đị

Công bố kết quả và thời gian trao học bổng “BRUCE LANGONE” dành cho Sinh viên năm học 2014 - 2015

17/09/2015
Theo Thông báo số 43-TB/HTHSSV ngày 22/10/2014 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “BRUCE LANGONE” dành cho Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa

Công bố kết quả học bổng “Mobifone – Vì tương lai Việt” dành cho tân sinh viên năm học 2014 - 2015

17/09/2015
Theo Thông báo số 36-TB/HTHSSV ngày 22/9/2014 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Mobifone – Vì tương lai Việt” dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại các trường Đại học, Học viện t

Công bố kết quả học bổng “Mobifone – Vì tương lai Việt” dành cho học sinh năm học 2014 - 2015

17/09/2015
Theo Thông báo số 37-TB/HTHSSV ngày 22/9/2014 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Mobifone – Vì tương lai Việt” dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn TP.

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu