Kết quả học bổng “Trung Kiên - Tiếp sức đến trường” dành cho SV năm 2014 - 2015

18/09/2015
Theo Thông báo số 09-TB/HTHSSV ngày 02/04/2015 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Trung Kiên - Tiếp sức đến trường” dành cho Sinh viên thuộc chuyên ngành Sư phạm mầm non có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học

TB Về việc triển khai học bổng “Chung một ước mơ” năm học 2015 -2016

17/09/2015
Nhằm triển khai thực hiện tốt việc xét, trao học bổng “Chung một ước mơ” năm học 2015 - 2016 nằm trong chương trình “Vì ngày mai phát triển” do báo Tuổi trẻ tổ chức dành cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi thuộc 7 tỉnh thành miền Đ

TB Công bố kết quả học bổng và thời gian trao học bổng “Sinh viên dân tộc năm 2015”

17/09/2015
Theo Thông báo số: 07-TB/HTHSSV ngày 25/03/2015 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Sinh viên dân tộc năm 2015” dành cho Sinh viên là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng t

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng “Thắp sáng niềm tin năm 2015”

17/09/2015
Nhằm hỗ trợ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Truyền hình Thanh niên và Đoàn Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức

TB Về việc nhận hồ sơ xét trao học bổng “Trung Kiên - Tiếp sức đến trường” năm học 2015

17/09/2015
Nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Công ty TNHH Phụ gia Xi măng Trung Kiên tổ chức trao học bổng cho các đối tượng sinh v

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng cho sinh viên dân tộc năm 2015

17/09/2015
Để nhằm khích lệ và động viên tinh thần học tập đối với các sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức trao học bổng cho sinh viên dân tộc năm 2015. Cụ th

TB Công bố kết quả và thời gian trao học bổng “SJINC” dành cho Sinh viên năm học 2014 - 2015

17/09/2015
Theo Thông báo số 38-TB/HTHSSV ngày 22/9/2014 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “SJINC” dành cho Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP.

TB Kết quả xét chọn Học bổng Cán bộ Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015

17/09/2015
Căn cứ Thông báo số 54/TB-BTK ngày 12/12/2014 của Ban Thư Ký Hội Sinh viên Thành phố về việc xét trao học bổng dành cho Cán bộ Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, sau quá trình xét chọn hồ sơ, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố thông báo danh sách 32 đồng chí

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu