Kết quả học bổng Trung Kiên - Tiếp sức đến trường

21/11/2017


STT

HỌ VÀ TÊN/ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH

TRƯỜNG

1

ANÍCH
NAM, 1999

CĐ Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

2

DUK
NAM, 1999

CĐ Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

3

SIU KHÚ
NAM, 1998

ĐH văn hóa TP HCM

4

HUÂNG
NAM, 1997

CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng SG

5

MÂN
NAM, 1998

CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng SG (hệ TC)

6

NGUYỄN TUẤN SINH
NAM, 13/3/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Giao Thông Vận Tải phân hiệu tại TP.HCM

7

NGUYỄN TRUNG HIẾU
Nam, 25/05/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

8

TRẦN KIẾN NAM
NAM, 15/1/1998
Dân tộc: Kinh

ĐH Nông Lâm

9

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN
Nữ
16/11/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

10

LÊ HỒNG PHƯƠNG HẠ
Nữ
26/11/1996
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

11

BÙI TẤN LÂN
Nam, 16/01/1998
Dân tộc : Kinh

ĐH Khoa Học Tự Nhiên

12

VŨ THỊ NGỌC ÁNH
Nữ
10/02/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

13

PHAN VĂN TÌM
Nam
10/03/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

14

LÊ HÀ MINH TÂM
Nữ
30/05/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

15

ĐẶNG NGỌC YẾN
Nữ 11/11/1999
Dân tộc Kinh

ĐH Kinh tế

16

CỘNG BẢO CHÂU
Nữ, 08/5/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Luật Tp.HCM

17

PHAN THỊ HỒNG NGỰ
Nữ, 14/07/1999
Dân tộc: kinh

ĐH  Lao động - Xã hội (CSII)

18

TRƯƠNG THỊ NGỌC YẾN
Nữ, 04/10/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Nguyễn Tất Thành

19

TỪ THANH THÚY
Nữ, 1992
Dân tộc: Hoa

Học viện Cán Bộ

20

PHAN CÔNG TY         Nam, 20/10/1999            Dân tộc : Kinh

HV Hành Chính Quốc Gia

21

TRẦN THỊ THU MAI
Nữ,  30/01/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Kiến Trúc TP. HCM

22

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Nữ, 7/1/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm

23

PHẠM LINH CHI                Nữ, 25/12/1999                Dân tộc: Kinh

ĐH Văn Hóa

24

TRẦN THỊ NGỌC TRÂM
Nữ, 02/01/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Sài Gòn

25

TRẦN VĂN HOÀNG
Nam, 11/5/1992
Dân tộc: Kinh

ĐH Sư Phạm Tp.HCM

26

LƯƠNG THỊ BÉ HIỀN
nữ , 13/3/1997
dân tộc :kinh

ĐH Sư Phạm Tp.HCM

27

TRẦN THỊ NHÃ UYÊN Nữ , 16/1/1999          
Dân tộc : Kinh

HV Hành Chính Quốc Gia

28

LÊ NGỌC NHƯ Ý
Nữ. Ngày sinh: 01/06/1999. Dân tộc: Kinh

ĐH Sư Phạm Tp.HCM

29

CHÂU NHẬT THẢO
Nữ, 12/06/1999
Dân tộc: Hoa

ĐH Sài Gòn

30

NGUYỄN DIỆU TRINH   Nữ, 25/05/1999                    Dân tộc: Kinh

ĐH Văn Hóa

31

LÊ THỊ THANH VIỆT
Nữ
31/08/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

32

NGUYỄN HỮU TRÍ     Nam, 19/2/1999                 Dân tộc :Kinh

HV Hành Chính Quốc Gia

33

PHẠM QUỐC BẢO
Nam, 25/06/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

34

PHAN NGUYỄN THÙY DƯƠNG
Nữ, 05/10/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Sư Phạm Tp.HCM

35

NGUYỄN THỊ THU TRÚC
Nữ, 23/11/1997
Dân tộc: Kinh

ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm

36

NGUYỄN VĂN TUẤN
Nam, 04/03/1998
Dân tộc: Kinh

ĐH Công Nghệ Thông Tin

37

TRẦN NHƯ Ý
Nữ, 29-08-1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Kinh tế - Luật

38

ĐỒNG DIỆU NHẬT MINH
Nữ, 11/05/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

39

PHAN THỊ YẾN             
Nữ , 28/2/1999               
Dân tộc :Kinh

HV Hành Chính Quốc Gia

40

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nữ, 02/06/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Tự Nhiên

41

ĐIỂU DINH
Nam
03/02/1999
Dân tộc: S'tiêng

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

42

VŨ ĐÀO THẢO TRINH
17/12/1999, Nữ

ĐH Công Nghiệp TPHCM

43

NGUYỄN THỊ TRANG      NỮ, 06/11/1999                    Dân tộc: Kinh

ĐH Ngân Hàng TP.HCM

44

PHẠM ĐÔNG ĐỨC TIẾN
Nam, 21/5/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Bách Khoa

45

TRẦN THIÊN QUÀNG
Nam, 06/01/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Tự Nhiên

46

ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH
Nữ, 25/11/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Tự Nhiên

47

PHẠM CHÍ CƯỜNG
Nam, 31/10/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Tự Nhiên

48

VĂN QUÍ NHƯ
Nữ
31/03/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

49

NGUYỄN THỊ HẢI
26/10/1998
Nữ
Dân tộc: Kinh

ĐH Y Dược Tp.HCM

50

NGUYỄN THỊ LAN
Nữ, 15/03/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Công Nghệ Thông Tin

51

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO
Nữ, 12/07/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Tự Nhiên

52

LÊ NGỌC SƠN TRANG
Nữ
20/11/1999
Dân tộc: Tày

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

53

TÔ THỊ CẨM XOÀN
Nữ, 07-08-1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Kinh tế - Luật

54

NGÔ THỊ MỸ CHÂU
Nữ, 20-10-1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Kinh tế - Luật

55

TRẦN THỊ THÚY
Nữ, 23-9-1998
Dân tộc: Kinh

ĐH Kinh tế - Luật

56

TRẦN LÊ TUYÊN
Nam, 19-02-1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Kinh tế - Luật

57

DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH    Nữ, 06/10/1998                    Dân tộc : kinh

ĐH Ngân Hàng TP.HCM

58

PHẠM THỊ KIỀU TRÂM   NỮ 09/10/1999                    Dân tộc: kinh

ĐH Ngân Hàng TP.HCM

59

NGUYỄN TRUNG KIÊN
Nam, 21/02/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

60

NGUYỄN LÊ TẤN THẠNH
Nam, 25/05/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Thể Dục Thể Thao Tp.HCM

61

PHẠM DUY KHÁNH
Nam, 21/03/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

62

LÊ THỊ QUỲNH MAI
Nữ, 23/8/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

63

PHẠM XUÂN HƯNG
Nam, 15/04/1998
Dân tộc: Kinh

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

64

PHAN THANH TÙNG
03/05/1999
Nam

HV Hàng không Việt Nam

65

ĐÀM THỊ THU HƯƠNG Nữ , 16/2/1998          
Dân tộc : Tày

HV Hành Chính Quốc Gia

66

VŨ THANH THẢO
Nữ, 23/4/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Bách Khoa

67

NGUYỄN HỒNG DUYÊN
Nữ
17/06/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

68

THÁI THỊ BẢO NGỌC
Nữ
07/04/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

69

NGUYỄN THỊ THANH NGÂN
Nữ
03/03/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

70

THẠCH THẢO
Nam
25/11/1998
Dân tộc: Khmer

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

71

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Nữ
04/07/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn

72

KHỔNG ĐĂNG KHOA
Giới tính:Nam
Ngày sinh:22/01/1999
dân tộc:Kinh

ĐH Sư Phạm Tp.HCM

73

NGUYỄN TÚ UYÊN
Nữ, 04/08/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

74

Tô Anh Kiệt
Nam, 16/9/1999
Dân tộc: Kinh

CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM

75

LÊ THỊ HỒNG NGỌC
11/10/1999, nữ

ĐH Công Nghiệp TPHCM

76

NGUYỄN THỊ XUÂN HIÊN
19/09/1999
Dân tộc Kinh

ĐH Giao Thông Vận Tải

77

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG ĐÔNG
Nữ, 26-05-1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Kinh tế - Luật

78

TRẦN NGUYỄN MỸ LINH
Nữ, 18/06/1999
Dân tộc: Kinh

ĐH Sư Phạm Tp.HCM

79

PHAN THỊ THUẬN
08/04/1999
Nữ
Dân tộc: Kinh

ĐH Y Dược Tp.HCM


Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu