Thông báo học bổng Mái ấm thế giới di động dành cho học sinh mồ côi

13/10/2021

1. Đối tượng: Học sinh không quá 20 tuổi, đang học cấp 1, 2, 3 hoặc đang học tại các trường nghề, có hoàn cảnh mồ côi cha/mẹ trong vòng 100 ngày trở lại (tính từ thời điểm nộp hồ sơ) và có gia cảnh nghèo, cận nghèo.

2. Giá trị học bổng: từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng/suất (tùy theo bậc học).

3. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ:

Chi tiết đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại đường dẫn: https://dangky.sac.vn/hbhocsinhmocoi


Thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ: Đồng chí Nguyễn Vĩnh Kha – Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0936.357.578; Email: nguyenvinhkha@hotrosinhvien.vn.

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu