Thông báo Kết quả học bổng “Power On” năm học 2022 - 2023

18/11/2022
Theo Thông báo số 30-TB/HTHSSV ngày 29/7/2022 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng Power On năm học 2022 – 2023 dành cho sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm tổ chức xét chọn và thông báo kết quả học bổng như sau:

1. Số lượng:
- Số lượng trao: 46 suất
- Trị giá: 12.000.000 đồng/suất/năm học
- Kết quả: (danh sách sinh viên nhận học bổng đính kèm).

2. Thời gian - Địa điểm trao học bổng:
- Thời gian trao học bổng: Ngày 26/11/2022 (Thứ bảy)
- Địa điểm trao học bổng: Khu du lịch Bình Quới 1 (1147 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố trân trọng thông báo để sinh viên được biết và tiếp nhận học bổng.

Link danh sách kết quả: Link

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu