TB Kết quả xét chọn học bổng “Cùng bạn vượt khó” năm học 2013 - 2014

17/09/2015
Căn cứ Thông báo 44/TB – HTHSSV của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về học bổng “Cùng bạn vượt khó” năm học 2013 - 2014, trên cơ sở hồ sơ đăng ký của các học sinh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố đã xét chọn và thông báo

TB nhận hồ sơ xét trao học bổng “ROCKSTORM” dành cho Học sinh, Sinh viên năm học 2013 - 2014

17/09/2015
Nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành tổ chức trao học bổng “ROCKSTORM” cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi đang theo học tại các trườn

TB về việc xét trao học bổng dành cho Cán bộ Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

17/09/2015
Thực hiện chương trình công tác năm học 2013 - 2014, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc xét trao học bổng Cán bội Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2013 dành cho các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

THÔNG BÁO Về việc triển khai học bổng “Cùng bạn vượt khó” năm học 2013 - 2014

17/09/2015
Nhằm triển khai thực hiện tốt việc xét, trao học bổng “Cùng bạn vượt khó” năm học 2013 - 2014 nằm trong chương trình “Vì ngày mai phát triển” do báo Tuổi trẻ tổ chức dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi thuộc 7 tỉnh thành miền Đông Nam bộ,

THÔNG BÁO Công bố kết quả học bổng “Trung Kiên - Tiếp sức đến trường” dành cho Tân Sinh viên

17/09/2015
Theo Thông báo số 36/TB-HTHSSV ngày 12/09/2013 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Trung Kiên - Tiếp sức đến trường” dành cho Tân Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳ

THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ xét trao học bổng dành cho Sinh viên khó khăn năm học 2013 - 2014

17/09/2015
Nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành tổ chức trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi đang theo học tại các trường Đại học, Học viện tr

THÔNG BÁO nhận hồ sơ xét trao học bổng “Trung Kiên - Tiếp sức đến trường” Dành cho Tân Sinh viên

17/09/2015
Nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Công ty TNHH Phụ gia Xi măng Trung Kiên tổ chức trao học bổng cho các đối tượng sinh v

Công bố kết quả học bổng “Tiếp Sức Đến Trường” năm 2013

17/09/2015
Theo Thông báo số 34 /TB-HTHSSV ngày 28/8/2013 của Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Tiếp Sức Đến Trường” năm 2013 dành cho tân sinh viên khu vực 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ, trên cơ sở hồ sơ đăng ký của sinh viên, Trung t

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu