Kết quả học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 khu vực TP.HCM

29/05/2020
Theo Thông báo số 15-TB/HTHSSV ngày 14/5/2020 về chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2019 - 2020 do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp Báo Tuổi Trẻ triển khai dành cho sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Kết quả học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2019 - 2020 dành cho học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 khu vực TP.HCM

28/05/2020
Theo Thông báo số 14-TB/HTHSSV ngày 14/5/2020 về chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2019 - 2020 do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp Báo Tuổi Trẻ triển khai dành cho học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 khu vực TP.HCM

15/05/2020
Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp Báo Tuổi Trẻ triển khai chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, với các nội dung sau:

Học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2019 - 2020 dành cho học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 khu vực TP.HCM

15/05/2020
Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp Báo Tuổi Trẻ triển khai chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2019 - 2020 dành cho học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, với các nội dung sau:

Tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc năm 2020

06/04/2020
Nhằm khích lệ và động viên tinh thần học tập đối với các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc năm 2020, cụ thể như sau:

Chương trình học bổng Phát triển Giáo dục Đông Nam Á (AEDP)

24/02/2020
Chương trình HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á (AEDP) nằm trong khuôn khổ chương trình tài trợ cho đối tượng của đề án “Phát triển nhân lực đáp ứng xu hướng lao động quốc tế trong thời kỳ phi rào cản tại Đông Nam Á” do Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý (HASEM) và Trường Đại học UBIS nghiên cứu và đề xuất với học bổng là 50%.

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu