Kết quả học bổng “SJINC” dành cho sinh viên năm học 2016 - 2017

14/12/2016
Theo Thông báo số 46-TB/HTHSSV ngày 15/9/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “SJINC” năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở hồ sơ dự xét của sinh viên, Trung tâm tổ chức xét chọn và thông báo kết quả học bổng như sau

Kết quả học bổng “Thắp sáng tương lai” dành cho sinh viên năm học 2016 - 2017

12/12/2016
Theo Thông báo số 53-TB/HTHSSV ngày 31/10/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Thắp sáng tương lai” năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở hồ sơ dự xét của sinh viên, Trung tâm tổ chức xét chọn và thông báo kết quả học bổng như sau:

Kết quả học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng” dành cho sinh viên năm học 2015 - 2016

02/12/2016
Theo Thông báo số 50-TB/HTHSSV ngày 12/10/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng” năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở hồ sơ dự xét của sinh viên, Trung tâm tổ chức xét chọn và thông báo kết quả học bổng như sau:

Kết quả học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng” dành cho học sinh năm học 2016 - 2017

02/12/2016
Căn cứ Thông báo số 48-TB/HTHSSV ngày 11/10/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng” năm 2016, trên cơ sở hồ sơ đăng ký của học sinh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố đã xét chọn và thông báo kết quả học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Kết quả và chương trình học bổng “Trung Kiên – Tiếp sức đến trường” dành cho sinh viên năm học 2016- 2017

08/11/2016
Theo Thông báo số 46-TB/HTHSSV ngày 15/9/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Trung Kiên – Tiếp sức đến trường” dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; trên cơ sở hồ sơ dự xét của sinh viên, Trung tâm đã tổ chức xét chọn hồ sơ học bổng.

Triển khai học bổng “Thắp sáng tương lai” dành cho sinh viên năm học 2016 - 2017

04/11/2016
Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức trao học bổng cho sinh viên.

Học bổng “Long Thành Golf – Tiếp bước thành công” dành cho sinh viên Đồng Nai

20/10/2016
Học bổng “Long Thành Golf – Tiếp bước thành công” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Nai phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên Đại học, Cao đẳng có cơ hội học tập, rèn luyện, đóng góp cho sự phát triển của Đồng Nai.

Cơ hội nhận học bổng “Power On” cho tân sinh viên năm học 2016 - 2017

14/11/2016
Học bổng do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với “Power on” tổ chức trao cho Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017 có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu