Kết quả học bổng “NVC” dành cho sinh viên năm học 2016 - 2017

08/02/2017
Theo Thông báo số 46-TB/HTHSSV ngày 15/9/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “NVC” năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Kết quả học bổng “POWER ON” dành cho sinh viên năm học 2016 - 2017

21/12/2016
Theo Thông báo số 50 -TB/HTHSSV ngày 12/10/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “POWER ON” năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở hồ sơ dự xét của sinh viên, Trung tâm tổ chức xét chọn và thông báo kết quả học bổng như sau:

Kết quả học bổng “SJINC” dành cho sinh viên năm học 2016 - 2017

14/12/2016
Theo Thông báo số 46-TB/HTHSSV ngày 15/9/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “SJINC” năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở hồ sơ dự xét của sinh viên, Trung tâm tổ chức xét chọn và thông báo kết quả học bổng như sau

Kết quả học bổng “Thắp sáng tương lai” dành cho sinh viên năm học 2016 - 2017

12/12/2016
Theo Thông báo số 53-TB/HTHSSV ngày 31/10/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Thắp sáng tương lai” năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở hồ sơ dự xét của sinh viên, Trung tâm tổ chức xét chọn và thông báo kết quả học bổng như sau:

Kết quả học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng” dành cho sinh viên năm học 2015 - 2016

02/12/2016
Theo Thông báo số 50-TB/HTHSSV ngày 12/10/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng” năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở hồ sơ dự xét của sinh viên, Trung tâm tổ chức xét chọn và thông báo kết quả học bổng như sau:

Kết quả học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng” dành cho học sinh năm học 2016 - 2017

02/12/2016
Căn cứ Thông báo số 48-TB/HTHSSV ngày 11/10/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng” năm 2016, trên cơ sở hồ sơ đăng ký của học sinh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố đã xét chọn và thông báo kết quả học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Kết quả và chương trình học bổng “Trung Kiên – Tiếp sức đến trường” dành cho sinh viên năm học 2016- 2017

08/11/2016
Theo Thông báo số 46-TB/HTHSSV ngày 15/9/2016 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Trung Kiên – Tiếp sức đến trường” dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; trên cơ sở hồ sơ dự xét của sinh viên, Trung tâm đã tổ chức xét chọn hồ sơ học bổng.

Triển khai học bổng “Thắp sáng tương lai” dành cho sinh viên năm học 2016 - 2017

04/11/2016
Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức trao học bổng cho sinh viên.

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu